Konferenciák

2001. szept. 16-17. Magatartás – környezet – mentálhigiéne a családért
2002. szept. 16-18. Család és szociáletika
2003. szept. 15-17. Az ember méltósága
2004. szept.6-8. Igényeink és lehetőségeink konfliktusának bioetikai szempontjai
2005. szept. 5-7. A szabadság és felelősség bioetikai szemlélete
2006. szept.11-13. Az erkölcsi nevelés jelentősége és helye az oktatásban
2008. szept. 15-17. Egyén és társadalom felelőssége a helyes értékrend kialakításában
2009. szept. 14-16. Információ, kommunikáció, etika
2010. szept. 20-21. Környezet és egészség
2011. szept. 22-23. Társadalom felelőssége a családért és a család felelőssége a Társadalomért
2012. szept. 22. Kiútkeresés az erkölcsi válságból (??)
2013. szept. 21. Az életvégi döntések etikai kérdései
2014. szept. 26-27. Jövőnk záloga: család és hivatás
2015. szept. 18. Az élet szolgálatában
2016. október 7-8. Az emberen végzett kutatások
2017. október 6-7. Életvédelem és tudomány
2018. november 16-17. A fél évszázados Humanae Vitae enciklika és a húsz esztendős oviedoi egyezmény