Ifjúsági szekció

A Magyar Bioetikai Társaság „Ifjúsági Szekció” megalakulása

2016. április 22-én megalakult A MBT „Ifjúsági Szekció”-ja a Betegápoló Irgalmasrend-Budai Irgalmasrendi Kórházában. A MBT Alapító okiratának ismeretében a jelenlevők felvételüket kérték a MBT tagjai közé. Az alapító tagok többsége orvostanhallgató, emellett még jogász, filozófus, teológus tagja a szekciónak. A bemutatkozó beszélgetés után a MBT elnökének javaslatát elfogadva Koroknai András VI. éves orvostanhallgatót választották meg az alapító tagok az „Ifjúsági Szekció” vezetőjének.

Az alapító tagok: Domonkos Andor, Hoványi Márton, Babarczy Kristóf, Vajna Rita Zsuzsanna, Somlai Dorottya, Turi-Kováts Nóra, Laki Beáta, Jeszenői Norbert, Mangel Zsolt, Daróczi Gábor, Csépányi Gábor atya, Szabó K. Ráhel domonkos nővér. Négy pályakezdő fiatal orvos a Budai Irgalmasrendi Kórház munkatársa.

Az összejöveteleken egy előadó felkészül a megbeszélt témáról, ezután kötetlen beszélgetés formájában mindenki el tudja mondani őszintén, gátlások nélkül a véleményét és érzéseit. A Szekció összejöveteleinek szervezésére és a beszélgetések témáira több javaslat hangzott el. A megalakulás utáni első, 2016. május 22-i összejövetel témája a méhen belül elhalt magzatok sorsa volt, melyből Babarczy Kristóf készült fel. Június 10-én Domonkos Andor a molekuláris biológiai beavatkozások helye az orvostudományban címmel tartott referátumot, utána nagyon előremutató beszélgetés elemezte a szintetikus biológia helyét és szerepét a jövőnkben.

A MBT 2016. október 8-án, a MBT kongresszusának második napján a „Bioetika égető kérdései napjainkban” blokk szervezését az „Ifjúsági Szekció” vállalta.