1995/1-2
 • Buda Béla: Találkozásom az etikával
 • Keve István: Az emberi egzisztencia bioetikája bibliateológiai nézőpontról tekintve
 • Jenei Ilona: Orvosi etika vagy bioetika?
 • Somosi György: A környezeti ártelmak és az egészségi állapot közötti kapcsolat etikai kérdései
 • Nováky Erzsébet: Jövőkutatás és bioetika
 • Kökény Mihály: A betegeket megillető jogok szabályozásáról
 • Horváth Monika: A Családvédelmi Szolgálat és a védőnő a családért
 • Az iytapai nyilatkozat
 • Az eutanáziáról
 • Dósa Ágnes: Az eutanázia jogi szabályozása Hollandiában
 • Téglásy Imre: Az eutanázia
 • 1996/1
 • Nováky Erzsébet: Jövőkutatás és környezetvédelem
 • Rozsos Erzsébet: A betegtájékoztatás ápolói vonatkozásai
 • Rókusfalvy Pál: A megújulás és az együttműködés etikai és pszichológiai alapjai
 • Antalfalvi Márta: Pszichológia az embervédelem szolgálatában
 • Szinnyai Attila: Az orvosi eskü és a művi abortusz
 • Gaizler Gyula: Bioetikaai gondolatok hazánkban
 • Hegedűs Katalin: A francia bioetika néhány kérdése
 • 1996/2-3
 • Simon Lajos: Gaizler Gyula halálára
 • Rókusfalvy Pál: Életünk értelme – értékrendje
 • Somfai Béla: Bioetika a betegágynál
 • Kappéter István: Hagyomány és korszerűség lelki egészségünk jövőjében
 • Széll Kálmán: Hagyomány és korszerűség halálközelben
 • Hegedűs Katalin: A hospice – az eutanázia alternatívája
 • Zárday Zoltán: Eutanázia USA
 • Kolozsi Béla: A magzati élet megszakításáról
 • Venetianer Pál: A génsebészet etikai kérdései
 • Alföldi Ferenc: A szervátültetéssel kapcsolatos jogi és etikai kérdések
 • 1996/4
 • Hagyomány és korszerűség a pszichológiai irányzatokban
 • Kocsis Magda: Etikai problémák a gyermek-anesztéziában
 • Horváth Mónika: Védőnői feladatok, etikai kérdések és problémák a várandós édesanyák gondozása során
 • Halabuk Ágnes: Abortusz utáni lelki zavarok
 • Szinnyai Attila: Pozitív és negatív családtervezés
 • György Lajos: Hagyomány és korszerűség a környezeti mozgalom szellemi alapjaiban
 • Könyvismertetés: G. Klein: A tudomány körül
 • 1997/1-2
 • Jáki Szaniszló: Következetes bioetika és keresztény következetesség
 • Keve István: Az élet fogalmának bibliai teológiája
 • Kovács István: Keresztény álláspont az élet kezdetével kapcsolatos bioetikai kérdésekről
 • Palazzani Laura, Sgreccia Alio: Személyiség és bioetika
 • Rászlai Tibor: Megváltoztatható-e az emberi természet?
 • Urbancsek János, Papp Zoltán: Az asszisztált humán reprodukció
 • Folscheid Dominique: Az embrió státusza keresztény szemszögből
 • Sims Pamela F.: Az abortusz orvosi perspektívái
 • György Lajos: A világfolyamat szükségszerű volta
 • Kapcsulik Péter: A Magyar Orvosi Kamara feladatai
 • Lőrincz Jenő: A betegellátás polgári jogi vonatkozásai
 • Ulbing István: Az Orvosi Kamara Etikai Kollégiumának működéséről
 • Betléri István: Az orvos-beteg viszony néhány kérdéséről
 • 1997/3
 • JákiSzaniszló: Klónozás és érvelés
 • Hámori Antal: Hatályos örökbefogadási eljárásunk
 • Záborszky Magda: Az orvosi titoktartás paradoxonjai
 • Drenyovszky Irén: A pénz csökkenésének etikai hatásai a gyermekgyógyászatban
 • Ulbing István: A betegtájékoztatás etikai vonatkozásai krónikus betegeknél
 • Jenei Ilona: A halál siettetése
 • Somosi György: Az egyén lehetőségei és feladatai a környezetvédelemben
 • Miklós Péter k könyvismertetése: Kovács József: A modern orvosi etika alapjai. Bevezetés a bioetikába
 • 1997/4
 • Makó János: Vélemények a késszülő Orvosetikai Kódexről
 • Martin Bijar, Petr Prihoda: Palliatív kezelés a Cseh Köztársaságban
 • Jáki Szaniszló: Eutanázia, bioetika és a társadalom
 • Állásfoglalások az eutanáziáról
 • Rókusfalvi Pál: Az együttműködés és a haladás pszichológiai és etikai alapjai
 • Simon Lajos: Az V. Életvédő Konferencia
 • Az V. Életvédő Konferencia zárónyilatkozata
 • Prizsinszky József könyvismertetése: Dr. Gaizler Gyula: A bioetika alapkérdései
 • 1998/1-2
 • Földényi János: Napjaink életellenes áramlatainak történeti, filozófiai gyökerei
 • Naszlady Attila: Gondolatok a bioetika témakörében
 • Agneta Sutton: Az emberklónozás
 • Simon Lajos: Bevezetés a krízis témához
 • Ferencz Antal: Krízis és párbeszéd
 • Margittay Erzsébet: Krízishelyzetek a családorvosi gyakorlatban
 • Antalfai Márta: A család és a társadalom kapcsolata a lelki egészség és a devianciák tükrében
 • Keve István: Krízishelyzetek a bünetés-végrehajtásban és az utógondozásban
 • Záborszky Magda: Krízismegelőzés
 • Makó János: Krízishelyzet krónikus betegségekben
 • Dizseri Tamás: Mit jelentenek a krízishelyzetek egy egyházi kórházban
 • Pruzsinszky József: Gondolkodj globálisan, cselekedj morálisan
 • Boga Bálint: A gerontológia etikai vonatkozásai
 • Lőrincz Jenő: Koszorúér-betegek viselkedése a cssoportszöveg tükrében, mint a kommunikatív etika problémája
 • Téglásy Imre: Dajkaanya – béranya?
 • Európa Tanács Kiegészítő Jegyzőkönyv
 • 1998/3
 • Lőrincz Jenő: Tisztelt Olvasó!
 • Ferencz Antal: Elnöki megnyitó
 • Simon Lajos: Köszöntő
 • Rókusfalvi Pál: A bioetika múltja, jelene és jövője
 • Zsolnai László: Környezeti etika – gazdasági erika
 • Simon Lajos: Bevezető Jáki Szaniszló előadása elé
 • Jáki Szaniszló: A lényeg lényegtelenítése
 • Vörös Gabriella: Krízishelyzetek a nemi betegek gyógyításában
 • Hámori Antal: A különélő szülő gyermekével való kapcsolatának polgári jogi védelme
 • DOKUMENTUMOK
 • A Magyar Bioetikai Társaság tudományos ülései
 • A Magyar Bioetikai Társaság konferenciái
 • A Magyar Bioetikai Társaság tartalom-mutatója
 • Társaságunk hírei
 • Meghívó a Magyar Bioetikai Társaság 1998. második félévi tudományos előadásai
 • Bioetikai tanfolyamok az 1998/99 tanévben
 • Hospice hírek
 • 1998/4
 • Angyalfai Márta: A pszichoterápia bioetikai kérdései személyiségfejlődésünk transzcendentális aspektusának tükrében
 • Bándi Gyula: Etika és környezeti jog
 • Széchey Béla József: Környezetetika – életvitel
 • Pákozdi Lajos: A dohányzás mint környezeti ártalom. A passzív dohányzás következményei
 • Rókusfalvi Pál: A család szerepe és funkciói a jövőépítésban
 • Záborszky Magda: Európai Életjogi Fórum (Beszámoló)
 • Előterjesztés a parlament Egészségügyi és Szociális Állandó Bizottságához
 • 1999/1
 • Rászlai Tibor: Az „emberi méltóság” etikai megítélése
 • Boga Bálint: A gerontológia etikai vonatkozásai II.
 • Hegedűs Katalin: A haldokló betegek jogai Magyarországon
 • Ferencz Antal: Az elrölcsi cselekvés klasszikus metodológiai szabályainak kifejeződése a bioetikai elemzésekben
 • Rétthelyi Jenő: A gyermekáldás elősegítése manipulációs eljárásokkal
 • Záborszi Magda: Beszámoló a Berlini I. Életjogi Fórumról
 • Süle Ferenc: A Valláslélektani Osztály tapasztalatai bioetikai (életetikai) szempontból
 • 1999/2
 • TANULMÁNYOK
 • Grant Gillett: A narratív etika teória és kapcsolata a magatartástudománnyel
 • Rászlai Tibor: Zóéetika
 • KLINIKUM ÉS BIOETIKA
 • Jankovics Tibor: Kommunikáció, kooperáció: Igen, konfrontáció: NEM!
 • Verebély Tibor: A véradás veszélyei
 • Nyulasi Tibor: Autotranszfúziós lehetőségek és határok
 • Pecze Károly, Balogh Xénia: A gyermekkori vérszegénység aktuális kérdései
 • Lőrincz Jenő: Az orvosi kezelés megválasztásában való részvétel sajátos esete mint lelkiismereti és vallási probléma
 • MŰHELY
 • Fodor László: Betegség és gyógyítás integrációs forma és lelki összetevők vasvári időskorúak példáján
 • Moldován László: Hogyan változik az ócsai gyerekek egészség-betegség képe 6-14 éves kor között?
 • BESZÁMOLÓK
 • Kovács Zita: Sebastian Nicolau: Bioetika
 • Bozó Krisztina: A „jó” és a „rossz” kategóriái Silo interpretációjában (Levelek barátaimnak c. könyve nyomán)
 • Ferenczy Judit: Abortusz és család
 • 1999/3
 • Simon Lajos: Megnyitó
 • Jenei Ilona: Az orvosetikai paradigmaváltás gyakorlati következményei Magyarországon a betegjogok és a bioetika oktatásában
 • Makó János: Az etikai nevelés mint a civilizációs betegségek megelőzésének egyik módszere
 • Péter Judit: A környezetvédelmi szabályozás jogharmonizációja
 • Sujbert László: A környezet-egészségügy időszerű kérdései
 • Ferencz Antal: A bioetika központi kérdéseiről
 • 1999/4
 • Jáki Szaniszló: A jövő bioetikája és a lélek jövője
 • Hámori Antal: A magzat jogalanyisága és perbeli jogképessége a hatályos magyar jogban (1. rész)
 • Makó János: A magyar egészségügyben jelentkező legújabb etikai problémák az orvos szemszögéből
 • Rászlai Tibor: Az etika metafizikai megalapozása
 • Csőke Rita, Lőrincz Jenő: „..És add meg nekünk a jó halál kegyelmét..”
 • 2000/1
 • TANULMÁNYOK
 • Vojcek László:Perinatalis medicina bioetikája I.
 • Hervei Sarolta: A neonatológus etikai problémái
 • Hámori Antal: A magzat jogalanyisága és perbeli jogképessége a hatályos magyar jogban
 • MŰHELY
 • Nagy Edit:Értékek és etika a diplomásápoló-képzésban
 • Naszlady Attila: Információ a dysinformációról
 • BESZÁMOLÓ
 • Záborszky Magda: Gondolatok közösségekről egy konferencia kapcsán
 • Ferencz Antal: Párbeszéd a beteg emberrel
 • KÖZLEMÉNYEK
 • 2000/2
 • Rászlai Tibor: A cselekvési szabadság határai
 • Kapocsi Erzsébet, Pál József: A katolikus egyhááz és a németországi abortusz vita
 • Széll Kálmán: Az orvos és az abortusz etikai szempontjai
 • Rókusfalvy Pál: A család egysége – a nemzet egysége
 • MŰHELY
 • Nagy Szakáll Ferenc: Egy szubkulturális probléma: a diszkódrogok
 • Takács Mária: Néhány gondolat a kábítószer használat eredetéről
 • BESZÁMOLÓ
 • Pruzsinszky József: Gondolatok az egészségügyi törvényről
 • SZEMLE
 • Berghammer Rita: W.A.Siebel: Human Interaction (Introduction to a New Psychological Theory of Cognition)
 • 2000/3
 • TANULMÁNYOK
 • Hámori Antal:A magzat élethez való joga
 • Koós Edit: A társadalom reagálása a HIV pozitív emberek problémájára
 • MŰHELY
 • Ferencz Antal: Etikai felfogások
 • Makó János: Humánum és technika a gyógyításban
 • Boda Domokos: Javaslat az etikának a mindennapi orvosi gyakorlatban való művelésére
 • SZEMLE
 • Mogyorósi Dorottya: Hámori Antal: A magzat élethez való joga
 • Hámori Antal: Lőrincz Jenő: Jogbölcseleti alapvetés a magzatvédelemhez
 • 2000/4
 • KONFERENCIÁK
 • Válogatás tudományos konferenciák előadásaiból: a Magyar Bioetikai Társaság 2000. szeptember 18-20-án „A bioetika válaszútjai az ezredfordulón” címmel tartott nemzetközi konferencián:
 • Földényi János: Törvényhozás és magzatvédelem
 • Jáki Szaniszló: Bioetika és kultúrháború
 • A Magyar Orvosi Kamara 2000. októberében tartott I. Országos Etikai Konferenciáján:
 • Ferencz Antal: Az etika és a törvény hierarchikus kapcsolata és ennek jelentősége az orvosi etika számára
 • A Betegek Világnapján 2000. február 11-én
 • Simon Lajos: A család szerepe a betegségek megelőzéséban és gyógyításában
 • TANULMÁNYOK
 • Hegedűs Katalin: Hospice a tabu ellen
 • Csapody Tamás: A sziámi ikrek szétválasztásának bioetikai kérdései
 • 2001/1
 • TANULMÁNYOK
 • Ferencz Antal: A bioetika néhány aktuális kérdése
 • Megyeri Miklós: A munkaköri alkaalmassági vizsgálatnak egyes vonatkozásai
 • Rókusfalvy Pál: Környezetvédelem – keresztény szemmel
 • Kiss István: Környezeti károsító hatások a magzaat és a kisgyermek fejlődésére
 • Somosi György: Közegészségügyi feladatok természeti katasztrófák esetén
 • Hámori Antal: Reflexió az MBT elnökségének megjegyzésére
 • SZEMLE
 • Dr.John C. Willke és Barbara Willke: Abortusz (Pro Life Alapítvány)
 • 2001/2-3
 • TANULMÁNYOK
 • Ferencz Antal: Tudomány, kutatás, bioetika
 • Fazakas László: Az otthonápolás és intézeti ápolás egyes ápolásetikai kérdései
 • Ulbing István: Az orvos kereskedelmi tevékenységének néhány orvosetikai vonatkozása
 • Ajkay Zoltán: A gazdasági átalakulás etikai problémái
 • Kara Mihány: Gyógyszerekhez kapcsolódó PR-tevékenység etikai vonatkozásai
 • Hámori Antal: A magzatkorú gyermek élethez való joga
 • Vojcek László: A perinatalis medicina bioetikája II.
 • Bálint Géza, Apáthy Ágnes, Mogyorósi Dorottya: A krónikus mozgásszervi betegek kezelésének etikai problémái
 • Frenkl Róbert: A sportorvoslás etikai dilemmái
 • Vértes László: Id. dr. Imre József – „Orvosi ethika”
 • REFERÁTUM
 • Megyeri Miklós: Sahin Aksoy: Felhasználható-e az „életminőség” kritériumként az egészségügyi ellátásban?
 • HÍREK, KÖZLEMÉNYEK
 • 2001/4
 • TANULMÁNYOK
 • Kopp Mária, Skrabski Árpád: Magatartás és család
 • Kaló Emil: Az intenzív betegellátás etikai problémái
 • Makó János: Indokolt-e az aktív és a passzív eutanázia megkülönböztetése?
 • Nagy Edit: Az egészség-betegség megközelítése tudományos és keresztény szempontból
 • Brooser Gábor: Közéleti morál-választott tisztségviselők
 • HÍREK, KÖZLEMÉNYEK
 • 2002/1
 • TANULMÁNYOK
 • Jáki Szaniszló:Az egészséges házastárs és a házasság egészsége
 • Juhász Anikó, Csejtei Dezső: Érték és szemléletváltások a thanatológiában
 • Széchey Béla József: Azgyház környezeti feladatai
 • Oláh Vilmos: Dr. Albert Schweitzer filozófiája
 • Deme Tamás: Bioetikai aktualitások fiatalok között
 • Rászlai Tibor: Bio-hatalom és zóé-küldetés
 • Barabás Mária: Markovics Ferenc „Még mindig mozog!” című fotókiállításának megnyitója
 • HOZZÁSZÓLÁS
 • Füzéki Bálint: Hozzászólás Kopp Mária-Skrabski Árpád Magatartás és család c. cikkéhez
 • RECENZIÓ
 • Lábady Tamás: A lektor előszava Hámori Antal: A magzat élethez való joga című könyvéhez
 • HÍREK, KÖZLEMÉNYEK
 • 2002/2
 • TANULMÁNYOK
 • Riskó Tibor: Öreg orvos, nyugdíjas orvos
 • Iván László: Az orvosok idősödésének etikai vonatkozásai
 • Vértes László: Változás a malignus betegségben szenvedők tájékoztatásában
 • Makó Jánoos: A betegek autonómiájának tisztelete és az orvos lelkiismerete
 • Csányi Vilmos: Bioetika és az állatvédelem
 • Széchey Béla: A környezetvédelem indoklása Krisztus-hívők szemével
 • FÓRUM
 • A Szerkesztőbizottság véleménye
 • Földényi János: Megfogantam, tehát vagyok!
 • Somfai Béla: Válasz Földényi János levelére
 • FOLYÓIRATSZEMLE
 • Selena Ewing: A szüetendő gyermek nemének megválasztásáról
 • Bioethics Research Notes Vol.13.No 4
 • Referáló: Megyeri Miklós
 • HÍREK, HIRDETÉS
 • 2002/3
 • TANULMÁNYOK
 • Ulbing István: A globalizáció etikai kérdései
 • Ülbing István: A privatizáció etikai kérdései
 • Hámori Antal: Az abortusz büntetendő cselekményének kánonjogi tényállása (magyar állami jogi összehasonlítással)
 • Karácsony István – Megyeri Miklós: A betegségek elsődleges megelőzésének bioetikai kérdései
 • Hagenouw, Ruud: Törvény az eutanáziáról Hollandiában
 • 2002/4
 • TANULMÁNYOK
 • Kindler József: Etika a magyar családpolitikában
 • Pákozdi Lajos: A dohányzás mint egészségügyi és gazdasági tényező a családban
 • Pákozdi Lajos: A dohányzás mint szenvedélybetegség, amit jó tudni
 • Kovács József: Döntést helyettesítő mechanizmusok a pszichiátriában
 • Ulbing István: Testületi etika
 • Hegedűs Katalin: Hospice Magyarországon
 • Makó János: Stresszhelyzetek megelőzése és kezelése a családban
 • Bongaertsné Nagy Katalin: Beszámoló az I. Európai Csúcstalálkozóról-Az etika alapja: az emberi méltóság
 • Bobbert Monica: „Humanitás” a szakszerű ápolásban: Az autonómiajog alkalmazásának individuális és szociális aspektusa
 • FOLYÓIRATSZEMLE
 • Megyeri Miklós: Bioetics Research Notes.
 • Papageorgiou Theocharis et al.: A blastocyta beültetés után mért emberi humán gonadotropin szintnek nagy előjelző értéke van a terhesség kimenetelére vonatkozóan
 • Yamangachi R.: Emberek klónozása
 • Lebacqz K.: Ki birtolokja a sejteket és a szöveteket?
 • Záborszky Magda: Christian Medical Fellowship 2000. CME Triple Helix 2000.
 • HÍREK, KÖZLEMÉNYEK
 • 2003/1
 • TANULMÁNYOS
 • Simon Lajos: In memoriam Dizseri Tamás
 • Jáki Szaniszló: A parazita társadalom és annak élősködő családja
 • Berényi Dénes: A teremtett világ gazdagsága
 • Rászlai Tibor: A gyógyító szó éthosza
 • Dabóczi Kálmán: Amiről a gazdasági növekedés prófétái hallgatnak
 • Ubling István: Az otthonszülés etikai Kérdései
 • Hámori ntal: Várandóság – cselekvőképtelenség
 • Sámsondi Kiss György: Az épített környezet ártó és gyógyító hatása
 • A MBT elnökségének állásfoglalása az eutanáziáról, a terápiás túlbuzgóságról és a haldokló beteg ellátásáról
 • SZEMLE
 • Widdershoven, Guy A.M.: Az eutanázia erkölcsi alapja az autonomia és jótétemény között (Záborszky Magda)
 • KÖZLEMÉNY
 • Kovács László: Európai bioetikai tervek magyar részvétellel
 • Meghívó
 • 2003/2
 • TANULMÁNYOK
 • Ferencz Antal: Az egészség-fogalom bioetikai megfontolása
 • Antalfai Márta: Gondolatok a fejlődés és „örökkévalóság” genetikus pszichológiai megközelítéséhez
 • Vértes László: Idős orvos, orvoslás-etika
 • Jancsó Gábor: A fenntartható fejlődés és a közlekedés
 • FOLYÓIRAT SZEMLE
 • Verspieren, Patrick SJ.: Öngyilkosság, eutanázia: felelőtlen szavak
 • Kocsis Magda: Beszámoló a „Hit és egészség” konferenciáról
 • Bernadette Tobin és Gerald glecson: Vita az embrionáális őssejtről
 • 2003/3
 • TANULMÁNYOK
 • Méhes Károly: Kutatás és etika
 • Kovács László: A szenvedés
 • Lőrincz Jenő: „Asztalközösségeink” erkölcsfilozófiája
 • Vértes László: Dr. Csík Ferenc erkölcsi tanítása
 • SZEMLE
 • Hámori Antal- Vojcek László: Életvédelem (riport)
 • Pruzsinszky József: „Az együttérzők életútjai” (beszámoló)
 • Pruzsinszky József: Klónozott gyerekek – egy új perverz módja a reprodukciónak?
 • Pruzsinszky József: Gaizler Gyula-Nyéki Kálmán: Bioetika
 • Simon Lajos: Tízéves a Magyar Bioetikai Társaság
 • 2003/4
 • TANULMÁNYOK
 • Ferencz Antal: Az emberi méltóság bioetikai értelmezése
 • Iván László: Az idős ember méltósága
 • Hámori Antal:Az emberi méltóság védelme az egyházi jogban I.
 • Oszvald Péter: Hogyan találkozunk az emberi méltósággal az intenzív osztályon?
 • Rászlai Tibor: Személy, személyiség Aquinói Szent Tamás után
 • Karácsony István, Megyeri Miklós: A rákmegelőzés néhány pszicho-etikai kérdései
 • Vértes László: Námeth László megesrendű etikája
 • KONFERENCIÁK
 • Jegyzőkönyv a Magyar Bioetikai Társaság 2003. évi közgyűléséről
 • Molnár Melinda: „Életetika a kereszténység távlatában” Bioetikai konferencia Pozsony, 2003. október 3-5
 • FOLYÓIRATSZEMLE
 • Megyeri Miklós: Bioetics Research Notes.Vol.15.No.2. June 2003.
 • HÍREK
 • 2004/1
 • TANULMÁNYOK
 • Jáki Szaniszló: Az emberi méltóság metamorfózisai
 • Hámori Antal: Az emberi méltóság védelme az egyházi jogban II.
 • Hankiss János: Gondolatok az orvosi etikáról.
 • Fazajas László: Gondolatok az életminőségről
 • FÓRUM
 • Keszthelyi András: Otthonszülés?
 • Ulbing István: Az otthonszülés etikai kérdései Válasz Keszthelyi Andrásnak
 • Szebik Imre: Megjegyzés Ulbing István „Az otthonszülés etikai kérdései” c. cikkéhez
 • Ulbing István: Az otthonszülés etikai kérdései Válasz Szebik Imrének
 • Makó János: Hozzászólás Ulbing István „Az otthonszülés etikai kérdései” c. cikkéhez
 • SZEMLE
 • Pruzsinszky József: Nemzetközi Családkonferencia Kijev
 • Megyeri Miklós: Bioethics Research Notes
 • Bongaertsné Nagy Katalin: Egészséges gondolatok: európai perspektívák az egészségügyi etikában
 • 2004/2
 • TANULMÁNYOK
 • Hankiss Jénos: Gondolatok az orvosi etikáról II. rész
 • Sághy Balázs:Lars Klinnert: Az európai bioetikai egyezmény körüli viták Németországban
 • Hámori Antal: A communio ekkléziológiai alapjai és kánonjogi vetülete az abortusz tükrében
 • Polner Kálmán: A burn-out szindróma
 • Rászlai Tibor: A fájdalomról és a szenvedésről
 • Vértes László: Hufeland magasrendű etikájáról
 • KÖNYVSZEMLE:
 • Ferencz Antal: Sándor Judit: társadalom és genetikai információ
 • HÍREK
 • Meghívó a MBT 14. nemzetközi konferenciájára
 • A konferencia programja
 • 2004/3
 • TANULMÁNYOK
 • Lőrincz Jenő: Kardiális rehabilitáció és etika
 • Makó János: A betegjogok és orvosetika néhány gyakorlati kérdése
 • Hámori Antal: Magzatvédelem a magyar jogban I.
 • Rászlai Tibor: A keresztény szándék helye az etikában
 • Vértes László: Dr. Haraszti Sándor szexuál-etikai nézeteiből
 • KÖNYVSZEMLE
 • Lőrincz Jenő: Zsolnai Antal József: A lét és a látszat
 • SZEMLE
 • Megyeri Miklós: A 15 éve végzett köldökzsinórvér-átömlesztés etikai értékelése
 • Pruzsinszky József: Családstratégiát kell az Európai Uniónak kialakítania
 • FÓRUM
 • Hankiss János: Hozzászólás Kovács László A szenvedés c. cikkéhez
 • HÍREK
 • Meghívó a MBT 14. Nemzetközi Konferenciájára
 • A konferencia programja
 • A 2004. II. félévi tudományos ülések programja
 • 2004/4
 • TANULMÁNYOK
 • Jobbágyi Gábor: A művi megtermékenyítés jogi és etikai kérdései.
 • Harsányi Pál Ottó: A prenatális és a preimplantációs diagnosztika erkölcsteológiai szempontjai I.
 • Hámori Antal: Magzatvédelem a magyar jogban II.
 • Rókusfalvy Pál: Megvalósítható-e az abszolút erkölcs?
 • Kovács József: Az antipszichiátria és kritikája
 • Lőrincz Jenő: Kommunikáció és etika.
 • NYILATKOZATOK
 • Keresztény orvosok az egészségügy privatizációjáról
 • 2005/1
 • TANULMÁNYOK
 • Harsányi Pál Ottó: A prenatalis és a preimplantációs diagnosztika erkölcsteológiai szempontjai II.
 • Farkasné Patakfalvi-Vigh Katalin: Tájékoztatás-tájékozott beleegyezés
 • Esszé
 • Széll Kálmán: Szemléletváltás az egészségügyi etikában, különös tekintettel az ún. „nagyvizit”-re
 • FÓRUM
 • Deme Tamás:Életre csak élettel, erkölcsre csak erkölccsel.
 • Rojkovich Bernadette: Igényeink és lehetőségeink konfliktusának bioetikai szempontjai
 • Takács Ágoston: Igényeink és lehetőségeink konfliktusa
 • SZEMLE
 • Ferencz Antal: A genetikai diktatúra elkerülése vagy előkészítése?
 • Hámori Antal: Egidio Miragoli: II confessore e la remissione della scomunica per aborto procurato
 • Vértes László: Gyermekáldás, családvédelem, népesség
 • 2005/2
 • TANULMÁNYOK
 • Ferencz Antal: A hiteles tájékoztatás hasznos és kötelező.
 • Ulbing István: A gyógyszerreklámozás és a gyógyszerfogyasztás etikája.
 • Hajnal Ágnes, Susánszky Éva, Szántó Zsuzsanna: Kit gyógyít, aki depressziós beteget gyógyít?
 • Nyéki Kálmán: Klónozás
 • FÓRUM
 • Téglásy Imre: Abortuszt végző és fogamzásgátlással foglalkozó szakemberek nemzetközi szövetségének 6. kongresszusa (Bécs, 2004. 10. 11.)
 • Az MBT elnökségének állásfoglalása a sportról és a sportolói doppingolásról
 • SZEMLE
 • Vértes László: Forel, a nagy svájci elmegyógyász az etikáról
 • Pruzsinszky József: Felelősségünk a teremtett világban
 • Megyeri Miklós: Intrauterin diagnpsztika és a gyógyítás újabb lehetőségei
 • 2005/3
 • TANULMÁNYOK:
 • Hámori Antal: Lehetnek-e igényeink és lehetőségeink aaz abortuszra? 1. rész
 • Molnár Regina-Kapocsi Erzsébet: Orvostanhallgatók az orvosi hivatásról
 • Lőrincz Jenő: A rész és az egész az emberben
 • Esszé
 • Ulbing István: Szükséges-e az orvosetikai kódex?
 • Blaskovich Erzsébet: Az eutanázia igazi arca
 • Vértes László: Bakay Lajos az orvosetikáról és a beteg-orvos kapcsolatról
 • FÓRUM
 • Hámori Antal: A magzati vizsgálatok, beavatkozások megítélése
 • Meghívó a MBT 2005. II félévi tudományos üléseire
 • Az Életvédő FÓRUM Állásfoglalása az élet és a család védelmében
 • Hámori Antal: születendő gyermek nemének megválasztására irányuló beavatkozások erkölcsi és jogi megítélése
 • Nyéky Kálmán: Népszavazás Olaszországban az asszisztált humán reprodukcióról
 • SZEMLE
 • Megyeri Miklós: Az orvostanhallgatók etikai és foglalkozási magatartása
 • Pruzsinszky József: Nincsen nehézség a „halálba segítés” kérdésében
 • HÍREK
 • Meghívó a MBT második félévi tudományos üléseire
 • 2005/4
 • Végső Búcsú dr. Ferencz Antal egyetemi tanártól, a Magyar Bioetikai Társaság elnökétől
 • In memoriam Ferencz Antal
 • TANULMÁNYOK
 • Jobbágyi Gábor: Az orvos és beteg szabadsága és felelőssége
 • Széll Kálmán: Az orvos lelkiismerete
 • Vajda Boldizsár: Génmanipulált élelmiszerek
 • Hámori Antal: Lehetnek-a igényeink és lehetőségeink az abortuszra? 2. rész
 • Réthelyi Miklós: Igazságosság a felsőoktatásban (Bioetikai elemzés)
 • SZEMLE
 • Szathmári Tamás: Klebelsberg Kuno nemzetnevelő etikai felfogása
 • 2006/1
 • In Memoriam dr. Gaizlerné dr. Madarász Judit
 • TANULMÁNYOK
 • Erdő Péter: Élet, természet, emberi méltóság
 • Sótonyi Gergely – Sótonyi Péter: Az emberen végzett kutatások etikai és jogi gyakorlata
 • Rojkovich Bernadette: Szabadság és felelősség bioetika szemlélete
 • Pruzsinszky József: Gondolatok az orvos-beteg kapcsolatról
 • Kedves János: Tévút – kiút (Önpusztításból – önsegítésbe)
 • Rászlai Tibor: Az amerikanizáció etikai ártalmai (A Casey-féle döntés)
 • ESSZÉ
 • Vértes László: Etikai témakörök Korányi SÁngor műveiben
 • Györki László: A Batthyány család orvostörténeti szerepe
 • KÖNYVISMERTETÉS
 • Lőrincz Jenő: Orvosi kommunikáció. Szerkesztette Pilling János
 • 2006/2
 • A magyar Bioetika Társaság állásfoglalása a művi meddővé tételről
 • TANULMÁNYOK
 • Sótonyi Gergely – Sótonyi Péter: Az emberen végzett kutatások etikai és jogi gyakorlata II
 • Csókay András: Hitünk és értelmünk mint az igazság lelke a tudományban
 • Deme Tamás: Az „eléggé jó jóság” – és az etikai nevelés ma
 • Makó János: Élő donorból származó vese átültetésének etikai kérdései
 • SZEMLE
 • Vértes László: Lugossy István a törvényszéki orvos etikájáról
 • 2006/3-4
 • Pruzsinszky József: Emlékezzünk Ac. Prof. dr. dr. Gaizler Gyula OESSH-ra,a Magyar Bioetikai Társaság alapító elnökére
 • Nyéky Kálmán: Tudomány és hitvallás. Emlékezés Dr. Gaizler Gyulára
 • Kocsis Magda – Simon Lajos: Emlékezés Ferencz Antalra és bioetikai munkásságára
 • Drenyovszky Irén: A Keresztény Orvosok Magyarországi Társasága emlékszik Prof. dr. Gaizler Gyulára és Prof. dr. Ferencz Antalra
 • TANULMÁNYOK
 • Csiba László: Önvédelmi orvostan
 • Juhász Judit: Erkölcsi nevelés a rádióban
 • Cholnoky Péter: Etika a tanárképzésban
 • Szontagh Pál: Érték, rend, értékrend az általános iskolában
 • Soltész János: Az erkölcsi nevelés jelentősége és helye az oktatásban
 • Kapocsi Erzsébet: Etika oktatás a medikusképzésban
 • Tahyné Dr. Kovács Ágnes: A genetikailag módosított organizmusokra (GMO) vonatkozó jogi szabályozásról
 • ifj. Zlinszky János: Miként jelenik meg II. János Pál pápa tanításaiban a környezetvédelem kérdése
 • Vértes László: Vajda Péter etikai tanításaiból
 • 2007/1.
 • TANULMÁNYOK:
 • Brooser Gábor: A beteg üdve a legfőbb törvény
 • Ulbing István: Az orvostársadalom erkölcsi helyzete Magyarországon
 • Alföldy Ferenc: Májátültetés elő donorból
 • Hámori Antal: Az „eutanázis” fogalmi meghatározása, erkölcsi és sjogi minősítése
 • A szerkesztőség megjegyzése
 • Téglásy Imre: Emlékezés a meg nem született gyermekekre
 • Rozsos Erzsébet: Vallásgyakorlás a kórházakban
 • Blaskovich Erzsébet: A lelki segítségnyújtás gyakorlata a Kalkuttai Teréz Anya módszerével dolgozó kórházi osztályokon
 • Vértes László: Entz Béla etikai állásfoglalásai, útmutatásai
 • 2007/2-3.
 • TANULMÁNYOK
 • Kopp Mária: Miért etikai kérdés a nemzeti azonosságtudat?
 • Baritz Sarolta Laura: Gazdaság és erkölcs? In memoriam P. Muzslay István SJ.
 • Ulbing István: Az új „Egészségügyi reform” etikai vonatkozásai
 • Deme Tamás: Világnézet, közösség, versus hiánytársadalom
 • Ifj. Lomnici Zoltán: Az orvos eljárásáserkölcsi kompetencia határai
 • Téglásy Imre: Felelősség kérdése az újszülött megölésében
 • ESSZÉ
 • Vértes László: Mikszáth Kálmán emberről, etikáról, életről, világról
 • FOLYÓIRATSZEMLE
 • Megyeri Miklós: Mi a szociális és általános globális igazságosság a bioetika számára vagy: Mi a bioetika a szociális és általános igazságosság számára?
 • KÖNYVISMERTETÉS
 • Lárincz Jenő: Hámori Antal: Életvédelem a katolikus egyház jogrendjében világi jogi összehasonlítással
 • 2007/4.
 • TANULMÁNYOK
 • Brooser Gábor: A beteg sorsa a tudomány fejlődésének tükrében
 • Bánfalvi Attila: A medikalizáció sodrában
 • Köteles György: Atomkori dilemmák
 • Rojkovich Bernadette: Etikai korlátok az őssejt-kutatások eredményeinek alkalmazása során
 • Beran Ferenc: A Katolikus Egyház társadalmi tanítása az igazságosságról és annak érvényesüléséről az egészségügyi ellátások esetében
 • Téglásy Imre: A közöny veszélyes következményei („Majomszabászat”)
 • ESSZÉ
 • Vértes László: Gárdonyi Géza etikai nézeteiből
 • 2008/1
 • TANULMÁNYOK
 • Lábady Tamás: Életjog – Haláljog?
 • Ulbing István: Művészet és etika
 • Nováky Erzsébet: Felelős felkészülés a változásokra
 • Hámori Antal: Az emberi méltóság a katolikus tanítás nézőpontjából
 • Széll Kálmán: Boldog Batthyány-Strattmann Lászlóm orvosetikai hitvallása
 • Somosi György: Etikai kérdések a népegészségtan területén
 • Vértes László: Alexi Carrel etikai magaslatain
 • Életvédő Fórum: Állásfoglalás a születendő gyermek nemének megválasztására irányuló beavatkozásról (részlet)
 • KÖNYVISMERTETÉS
 • Ifj. Lomnici Zoltán: Jobbágyi Gábor: Orovosi jog. Hippokratésztől a klónozásig
 • 2008/2
 • TANULMÁNYOK
 • Vojcek Eszter – Kőhalmi László – Vojcek László: A globális felmelegedés és annak egészségügyi vonatkozásai
 • Koltay András: Szólásszabadság és erkölcsvédelem – elméleti kérdések
 • Blaskovich Erzsébet: A haldoklás bioetikai kérdései
 • Szanthmári Tamás: A népfőiskolák etikai jelentősége
 • 2008/3-4
 • TANULMÁNYOK
 • Dux László: A felsőoktatás lehetőségei a helyes értékrend kialakításában
 • Naszlady Attila: Esélyegyenlőség és önérvényesítés
 • Kerényi Attila: Környezettudomány, környezeti nevelés és a környezetvédelmi felelősségtudat
 • Beran Ferenc: Környezetvédelem az Egyház társadalmi tanításában
 • Nagy Edit: „Műveljétek és őrizzétek meg!” A környezetvédelem jelentősége a Szentírásban
 • Blaskovich Erzsébet: A kómás betegek élete és halála
 • 2009/1-2
 • Emlékezé Simon Lajosra 3.o.
 • ELŐADÁSOK
 • Juhász Judit: Hatalom, bizalom, felelősség. Média a közjó és a haszonelvűség vonzásában
 • Naszlady Attila: Információ – infotechnológia – erkölcs
 • Szontagh Pál: Bizalom hálózata
 • Péterfalvy Attila – Szabó Szilvia: Iustitia regnorum fundamentum Igazság a hatalom alapja
 • Baritz Laura Sarolta: „Ti vagytok a fold sója” A globális válság alternatív megközelítése
 • Iván László: Egészségmegtartás, az öregedés fékezése
 • Széll Kálmán: Megengedhető-e minden, ami technikailag kivitelezhető?
 • TANULMÁNYOK
 • Czakó Gábor: A fehér emberről
 • Nyéki Kálmán: A fogamzásgátlás és a korai abortusz etikai kérdéseiről
 • KÖNYVISMERTETÉS
 • Czakó Gábor: Csata minden áldott nap – Blaskovich Erzsébet
 • 2009/3-4
 • TANULMÁNYOK
 • Bándi Gyula: Tradíció és környezeti jog
 • ELŐADÁSOK
 • Tringer László: A kommunikáció a segítő kapcsolatokban
 • Süle Ferenc: A keresztény orvos és a spirituális sokféleség
 • Németh Erzsébet: A közszereplés etikai dilemmái
 • Berhidai Anna – Vasas Lívia: A tudomány közlés etikája
 • Vértes László: A zeneterápiáról
 • Makó János: A kiégési szindróma megelőzéséről és kezeléséről
 • 2010/1-2
 • TANULMÁNYOK
 • Brooser Gábor: A betegjog, az élethez való jog. A „fenntartható egészségügy”-ben
 • Rojkovich Bernadette: Információ, kommunikáció és erkölcs a betegek felvilágosítása során .
 • Bíró László: Az élethez való jog védelmében
 • Hámori Antal: A hivatás-választás etikai jelentősége
 • Lendvai Rezső: Az élet mindenek feletti tisztelete a sürgősségi ellátás során
 • Makó János: Rövid beszámoló az ELTE Jogi Karán az eutanáziáról tartott konferenciáról
 • Blaskovich Erzsébet: Hozzászólás „Az Emberhez Méltó Halál” ELTE-konferenciájához
 • Vértes László: Markusovszky Lajos etikai útmutatása, beszéde az egyetemi ifjakhoz
 • Lőrincz Jenő: Cselekvés, jogelmélet és betegjogok
 • Jobbágyi Gábor: Eutanázia (kívánatra ölés)
 • Kopp Mária: Skóciai Szent Margit a gender kutatások szentje?
 • Tomka Ferenc: A szexuális forradalomtól a gender-forradalomig
 • Czakó Gábor: A főcsapás avagy a pók csókja
 • KÁly-Kullai Károly: A szenvedélybetegség stratégiai megközelítései
 • Bodnár Ákos: Szenvedélyeinkről – őszintén
 • KÖNYVISMERTETÉS
 • Hámori Antal: A haldokló, beteg ember életének és méltóságának tisztelete az Egyház tanításában – Pruzsinszky József
 • 2010/3-4
 • TANULMÁNYOK
 • Bándi Gyula: A környezetegészségügy nemzetközin és EU alapjai
 • Somosi György: Környezeti ártalmak és népbetegségek
 • Kovács Mátyás: Környezetvédelem és természetvédelem kapcsolata - Természetvédelem bioetikai vonatkozásai
 • Bácskai János: Önkormányzatok környezetvédelmi feladatai
 • Szonthag Pál: Környezet- és egészségtudatos iskola
 • Makó János: Az őssejt kutatás és terápia etikájáról
 • Blaskovich Erzsébet: Az Európa Tanács és az orvosi lelkiismeret
 • Megyeri Miklós: A helyettesítés (dajkaterhesség) problémája (folyóirat referátum)
 • Záborszky Magda: Transhumanizmus (folyóirat referátum)
 • 2011/1
 • Bíró László: A Család Évéről
 • TANULMÁNYOK
 • Kerekes Sándor: Fenntarthatóság és társadalmi felelősség – A globalizálódó világ megoldatlan problémái
 • Szathmári Tamás: Nem papír, életre szóló szövetség
 • Kiss Rita Mónika: Mitől hivatás az orvoslás?
 • Makó János: Milyen legyen az orvos?
 • Vértes László: Huzella Tivadar az etikáért, a békéért
 • Hámori Antal: A Hittan Kongregáció művi abortuszról szóló 2009. június 11-i nyilatkozata (ismertetés)
 • Záborszky Magda: Megmentő testvérek (referátum)
 • 2011/2
 • TANULMÁNYOK
 • Bándi Gyula: Magyarország Alaptörvénye és a környezeti értékek
 • Gáncs Péter: Felelős teremtménstárssá nevelés a prevenció jegyében, avagy a faültetők reménysége..
 • Fazekas Sándor: A teremtett világ sóhajtozása és a megváltás ígérete
 • Blaskovich Erzsébet: Nemzedéki viszonyulás a súlyos beteg idősökhez és haldoklókhoz
 • Hámori Antal: A tervezett intézeten kívüli szülés szabályozása
 • Vértes László: Beöthy Konrád – a törvényszéki orvostan kiváló professzora az orvosi bizonyítványról
 • Záborszky Magda: Függőség és szenvedély (referátum)
 • 2011/3-4
 • TANULMÁNYOK
 • Schanda Balázs: A régi és őj szempontok a család jogaival kapcsolatban
 • Farkas Péter: A társadalom felelőssége a családért, a család felelőssége a társadalomért
 • Tringer László: A család, mint a szocializáció elsődleges műhelye
 • Rojkovich Bernadette: Beteg ember a családban és a társadalomban
 • Széll Kálmán: Orvoslásról 1. Néhány gondolat az orvosi hivatásról 2. Az orvoslás általában, ahogy én látom
 • Lőrincz Jenő: Önbecsülés és erkölcs – John Rawls igazságosság-elmélete nyomán
 • Hámori Antal: A magzati élet védelme Magyarország Alaptörvényében
 • Krivanek László: Cukorbeteg a családban
 • FÓRUM
 • Tahyné Kovács Ágnes: Lélekemelés az ifjúság és a család szolgálatában – avagy egy őszinte és hatékony válasz az egyén és a család válságára
 • Vértes László: Széchenyi István magasrendű etikai gondolataiból
 • Záborszky Magda: Mi a személy? (referátum)
 • 2012/1
 • Dr. Kopp Mária professzorasszonyra emlékezünk
 • TANULMÁNYOK
 • Hámori Antal: A hazugság fogalmához
 • Makó János: Az igazmondás és a „kegyes hazugság” beteg-orvos kapcsolatában
 • Horváthné Godó Mária: A nevelőszülői hivatás
 • Vértes László: Kossuth Lajos etikai nézeteiből
 • FILMSZEMLE
 • Téglásy Imre: Kihűlt világ – Didergő nemzetek
 • FOLYÓIRAT REFERÁTUM
 • Záborszky Magda: Speciesizmus
 • KÖNYVISMERTETÉS
 • Marie Cabaud Meaney: A meddőség keresztje.
 • Kedves János: Függőség: családi betegség
 • 2012/2
 • TANULMÁNYOK
 • Boda László: Kiútkeresés erkölcsi válságunkból, az alapoktól a feladatokig (különös tekintettel a jelen informatikájára)
 • Rosivall László: A cigánykérdés nem cigány kérdés
 • Hámori Antal: Az erkölcs és a jog kapcsolata – az erkölcsi világ hatása a jogra
 • Nyéky Kálmán – Nyékyné Gaizler Judit: Bioetika: Erkölcsre nevelés a felsőoktatásban
 • Makó János: Szolgáltatás vagy szolgálat legyen a betegek kezelése
 • Szebik Imre: Otthoni szülés
 • FÓRUM
 • Vértes László: Gondozás, rehabilitáció – Charta etikai zeniten
 • Folyóirat referátum
 • Záborszky Magda: Öngyilkosság orvosi segédlettel
 • 2013/1-2
 • Somosi György: Nekrológ dr. Brooser Gábor (1927-2013)
 • Rojkovich Bernadette: A Magyar Bioetikai Társaság új elnökének köszöntője
 • TANULMÁNYOK
 • Tringer László: Miként torzul a hitélet egyes mentális betegségekben?
 • Rojkovich Bernadette: Betegtájékoztatás a napi orvosi gyakorlatban és a kutatások során
 • Mészáros Vilmos: Katolikus jogászok az orvosi jog vitatott kérdéseiről
 • Blaskovich Erzsébet: A klinikai teológia jelentősége az idősgyógyászatban
 • Hámori Antal: Az „eutanázia és a túlbuzgó gyógyítás elfogadhatatlanságan
 • Buza Patrik: Lelkigondozás – az Istenkapcsolat szolgálata sz élet és halál határán
 • Makó János: Az idős beteg autonómiájának tisztelete és az orvos lelkiismerete
 • Daróczy Linda: Biotechnológiai találmányok jogi oltalmának etikai kérdései a hazai szabályozás tükrében, különös tekintettel a géntechnológiai szabadalmakra I. rész
 • Vértes László: Szent-Györgyi Albert békéről, erkölcsről
 • FOLYÓIRATREFERÁTUM
 • Záborszky Magda: emberi kísérletek
 • BESZÁMOLÓ
 • Faragó István: Konferencia a meddőségről és a NaProTechnológiáról
 • Rojkovich Bernadette: A magyar Bioetikai Társaság 2013 évi konferenciájáról
 • 2014/1
 • TANULMÁNYOK
 • Garay Mária: A magzat élethez való joga
 • Naszlady Attila: Divatba jött a posztmodern
 • Kovács Mátyás: A vadászat és a természetvédelem bioetikai szemmel
 • vértes lászló: A beteg felvilágosítása tegnap és ma
 • Daróczy Linda: Biotechnológiai találmányok jogi oltalmának etikai kérdései a hazai szabályozás tükrében, különös tekintettel a géntechnológiai szabadalmakra II. rész
 • KÖNYISMERTETÉS
 • Bioetikai útmutató fiataloknak- Rojkovich Bernadette
 • Gabriele Kuby: Globális szexuális forradalom- Pruzsinszky József
 • Nekrológ: Burián László (1922-2014) - Záborszky Magda
 • 2014/2
 • TANULMÁNYOK
 • Széll Kálmán: A passzív eutanáziáról
 • Hámori Antal: Gondolatok Frivaldszky János „A jogfilozófia alapvető kérdései és elemei” könyve kapcsán
 • Téglásy Imre: Az illegális magzati őssejt-terápiáról
 • ELŐADÁSOK
 • A Magyar Bioetika Társaság 24. Nemzetközi Konferenciájának előadásaiból
 • Rojkovich Bernadette: Bevezető
 • Biró László püspök úr levele
 • Obbágy Veronika: Mit jelent számomra vallásos orvosnak lenni?
 • 2014/3
 • Pruzsinszky József: Nekrológ dr. Duray Aladár
 • ELŐADÁSOK elhangzottak a Magyar Bioetikai Társaság 24., a „Jövőnk záloga: család és hivatás” című konferenciáján Budapesten 2014. szeptember 26-án és 27-én.)
 • Hámori Antal: A Magyar Bioetikai Társaság múltja, jelene és jövője
 • Matekovits György: Anyanyelvünk és orvosi hivatás a kisebbségben
 • Török Iván: A bioetika és a mentálhigiéné találkozása
 • Turgonyi Zoltán: A természetjog érvényesülése a demokratikus társadalmakban
 • Veress Gábor: A megmentő és felemelő szeretet
 • KÖNYVRECENZIÓ
 • Kovács József: Obelander Báruch (szerk.) : Zsidó ismeretek tára XXVII. Kötet
 • 2014/4
 • EREDETI KÖZLEMÉNYEK
 • Hámori Antal: A gazdaság, az erkölcs és a jog kapcsolata
 • Kék Emerencia: A katolikus egyház tanítása az embrionális őssejtkutatásokkal kapcsolatban
 • Konferencia ELŐADÁSOK
 • Kovács József: A bioetikai oktatás jelene a Semmelweis Egyetemen
 • Frivaldszky Edit: Család és hivatás
 • Pálfay Erzsébet: Bemutatkozik a Három királyfi, Három királylány mozgalom
 • BIOETIKA A GYAKORLATBAN
 • Kroó Mária: Nőnek születtünk - ,,Család és hívatás: vagy-vagy, vagy is-is?
 • 2015/1
 • In Memoriam Rojkovich Bernadette:Elhunyt Naszlady Attila kardiológus professzor
 • Makó János:Dr. Kocsis Magdára emlékezünk
 • KONFERENCIA ELŐADÁSOK
 • Hegedűs Katalin:A súlyos, krónikus betegek kezelése a hospice rendszerben
 • Kovács József:A krónikus, súlyos betegek kezelésének etikai kérdései
 • Szalai Márta:Erkölcs a családjogban? – „Meghasadt evidenciák kora” Kihívások–válaszok
 • Hámori Antal:Az abortusz-szabályozás problémái
 • FOLYÓIRATREFERÁTUM
 • Záborszky Magda:Család, és a bioetika
 • HÍREK
 • Közlemények
 • Felhívás Szerzőinkhez
 • 2015/2
 • TANULMÁNY
 • Rojkovich Bernadette, Frivaldszky Edit: Az orvostudományi kutatások új kihívásai, különös tekintettel az emberi élet és méltóság védelmére
 • Jobbágyi Gábor: Az élet és a halál civilizációjának kűzdelme
 • Lukács László: Testünk a teljesebb élet szolgálatában
 • Rojkovich Ádám Konstatntin: Cyberteológia
 • HÍREK, KÖZLEMÉNYEK
 • Magyar Bioetikai Társaság „Gaizlar Gyula emlékérem” alapító okirata
 • Hámori Antal: Dr. Lábady Tamás kitüntetése az élet védelméért
 • Rojkovich Bernadette: Beszámoló a Magyar Bioetikai Társaság 25. jubileumi konferenciájáról
 • 2015/3
 • TANULMÁNYOK
 • Veress Gábor: Fenntarthatóság és etika
 • Hámori Antal: Az állapotos munkavállalók és az igazmondás erénye, a hazugság tilalma
 • Makó János: Orvosi vélemény az eutanáziáról
 • KÖNYVISMERTETÉS, FOLYÓIRAT REFERÁTUM
 • Pruzsinszky József: Venetianer Pál: Génmódosított növények
 • Záborszky Magda: Keresztény orvosok a Krisztus utáni társadalomban
 • 2015/4
 • TANULMÁNYOK
 • Birher Nándor, Veress Gábor, Abonyi János: A szellemtudomány és a természettudomány
 • viszonya a kutatásban – kutatáserkölcs
 • Hámori Antal: A családok támogatása és a bérlakás-program
 • Bencsik András: A közszolgálati (közigazgatási) etika
 • Interjú
 • „Sikereim és kudarcaim tanulságai” – Hámori Antal interjúja Makó János főszerkesztővel
 • DOKUMENTUMOK
 • Ferenc pápa üzenete a betegek 24. világnapjára
 • Ferenc pápa beszéde a rendkívüli szinódus utolsó munkanapján
 • A Hittani Kongregáció művi abortuszról szóló nyilatkozata
 • HÍREK-ESEMÉNYEK
 • A Magyar Bioetikai Társaság Ösztöndíj Pályázata „Ifjúsági Szekció” megalakítására
 • 2016/1
 • Hámori Antal: 21 éves a Magyar Bioetikai SZEMLE. Lectori salutem!
 • Cikkek, TANULMÁNYOK
 • Lábady Tamás: Szabadságra elhívatva az életért
 • Vajna Rita Zsuzsanna: A női méltóság megőrzésének fontossága a szülészeti és a nőgyógyászati
 • gyakorlatban
 • Szathmáry Gábor: Naprotechnika és természetes családtervezés?
 • Hámori Antal: Vélemény az üzletek vasárnapi nyitva tartásának tilalmáról munkavállaló-, családés
 • fogyasztóvédelmi szempontból
 • RECENZIÓ
 • Hámori Antal: A családszinódus zárójelentésének bioetikai vonatkozásai
 • DOKUMENTUMOK
 • Ferenc pápa megnyitóbeszéde a családszinóduson (fordította: Tőzsér Endre)
 • Ferenc pápa beszéde katolikus nőgyógyászokhoz (fordította: Leszkovszky Gy. Pál)
 • Az Életvédő FÓRUM állásfoglalása az élet és a család védelmében
 • HÍREK-ESEMÉNYEK
 • A Család Pápai Tanácsának elnöke Budapesten: A család mellé kell állni, nem szabad magára
 • hagyni!
 • „Nyitottság az életre” nemzetközi konferencia és oktatóképző kurzus
 • A Magyar Bioetikai SZEMLE Szerkesztőbizottságának határozatai
 • A Magyar Bioetikai Társaság Elnökségének határozatai
 • A Magyar Bioetikai Társaság Elnökségének közleménye
 • A Magyar Bioetikai Társaság elnökségi tagjának kitüntetése
 • Konferencia- és közgyűlési meghívó, program
 • Szerzőink
 • 2016/2
 • Lectori salutem!
 • TANULMÁNYOK
 • Blaskovich Erzsébet: Az idősödő népesség szociál-egészségügyi ellátásának bioetikai
 • jelentősége
 • Hámori Antal: Az emberi élet és méltóság védelméről Julesz Máté könyve kapcsán
 • RECENZIÓ
 • Hámori Antal: Ferenc pápa Amoris laetitia kezdetű apostoli buzdításának bioetikai vonatkozásai
 • DOKUMENTUMOK
 • A Magyar Bioetikai Társaság Elnökségének állásfoglalása az eutanáziáról, a terápiás
 • túlbuzgóságról és a haldokló beteg ellátásáról
 • A Magyar Bioetikai Társaság nyilatkozata az „eutanázia” és a túlbuzgó gyógyítás elutasításáról .
 • Az Életvédő FÓRUM állásfoglalása a haldokló, beteg ember életének és méltóságának
 • védelmében
 • HÍREK-ESEMÉNYEK
 • Rojkovich Bernadette: A Magyar Bioetikai Társaság Ifjúsági Szekciójának megalakulása
 • Konferencia- és közgyűlési meghívó, program
 • A Magyar Bioetikai Társaság Elnökségének közleménye
 • Szerzőink
 • 2016/3
 • Lectori salutem!
 • KONFERENCIA-ELŐADÁS
 • Gaizler Gyula: Bioetikai gondok hazánkban
 • Megemlékezés
 • Makó János: Prof. Dr. Gaizler Gyulára emlékezem!
 • TANULMÁNY
 • Hámori Antal: Javaslatok a családvédelmi szempontok hatékonyabb figyelembevételére
 • kamarai tagsággal járó tevékenységek szüneteltetése és betegállomány idején
 • FÓRUM
 • Hámori Antal: Reflexió a Magyar Orvosi Kamara 2012. január 1-én hatályba lépett Etikai
 • Kódexének „az ún. orvosi javallatra történő abortusz lehetősége” szövegrészéhez
 • DOKUMENTUMOK
 • Pápai Életvédő Akadémia: Erkölcsi meggondolások abortált emberi magzatokból származó
 • sejtekből előállított oltóanyagokról (fordította: Leszkovszky Gy. Pál)
 • A Magyar Katolikus Orvosok Szent Lukács Egyesületének állásfoglalása az emberi embrionális
 • sejtek felhasználásával készült védőoltásokról
 • Az alapvető jogok biztosa és a jövő nemzedékek érdekeinek védelmét ellátó biztoshelyettes
 • Közös jelentése az AJB-3119/2014. számú ügyben (kivonat)
 • Az Életvédő FÓRUM állásfoglalása az emberi embrionális őssejtekkel kapcsolatos kutatásról
 • Az Életvédő FÓRUM állásfoglalása a születendő gyermek nemének megválasztására irányuló
 • beavatkozásról
 • Ferenc pápa beszéde az irgalmasság cselekedeteiről
 • Gyakoroljunk irgalmasságot közös otthonunkkal! Ferenc pápa üzenete a teremtéssel való törődés
 • világnapjára
 • HÍREK-ESEMÉNYEK
 • Veress Gábor: Emlékhely a gyermekáldásért és emlékhely a meg nem született gyermekekért
 • Hámori Antal: Dr. Leszkovszky György Pál Mária OP kitüntetése az élet védelméért.
 • Beszéd dr. Leszkovszky György Pál Mária OP tiszteletére, a Gaizler Gyula-emlékérem átadása alkalmából
 • A Magyar Bioetikai Társaság előző elnökének és tagjának kitüntetése
 • Hámori Antal főszerkesztői programja
 • A Magyar Bioetikai Társaság közgyűlési tájékoztatója
 • Meghívó a Magyar Bioetikai Társaság tudományos üléseire
 • A Magyar Bioetikai Társaság Elnökségének közleménye
 • 2016/4
 • Dr. Gaizler Gyulára emlékezünk – Lectori salutem!
 • Megemlékezés
 • Bíró László: Búcsú a ravatalnál
 • TANULMÁNY
 • Hámori Antal: Az ember élve születése nem káresemény – az EBH2015. P.11. árnyékában és
 • az Alaptörvény tükrében
 • FÓRUM
 • Hámori Antal: Meghökkentő kijelentés az ETT „Bioetikai Kódex”-ében
 • Rojkovich Bernadette: Igen, megkeresztelni, eltemetni és elnevezni
 • DOKUMENTUMOK
 • Hámori Antal: A Hittani Kongregáció Dignitas personae kezdetű bioetikai útmutatása
 • Az Életvédő Fórum állásfoglalása az emberi reprodukcióra irányuló különleges eljárások
 • A Magyar Katolikus Orvosok Szent Lukács Egyesületének állásfoglalása a mesterséges
 • humán reprodukció kérdésében
 • HÍREK-ESEMÉNYEK
 • A Magyar Bioetikai Társaság tagjának kitüntetése
 • Meghívó
 • A Magyar Bioetikai Társaság Elnökségének közleménye
 • 2017/1
 • Ferencz Antal professzorra emlékezünk – Lectori salutem!
 • MEGEMLÉKEZÉS
 • Ferencz Antal: Párbeszéd a beteg emberrel
 • Vizi E. Szilveszter: Ferencz Antal 80. születésnapjára
 • Prof. Dr. Bándi Gyula 2005. október 23-i elnöki levele Dr. Ferencz Antal egyetemi tanárnak
 • Bándi Gyula Ferencz Antal professzor temetésén mondott beszéde
 • Ferenc pápa üzenete a betegek XXV. világnapjára
 • Fabiny Tamás: Az élet szent és sérthetetlen
 • TANULMÁNYOK
 • Kék Emerencia: Egy mindenkiért?.A humán embrionális őssejtkutatásokkal kapcsolatos katolikus egyházi tanítás
 • Csitei Béla: Az egészségügyi szolgáltató és a beteg közötti jogviszony tartalma az egészségügyi szolgáltatók kártérítési felelősségének tükrében
 • FÓRUM
 • Kellermayer Miklós: A génszabályozról
 • DOKUMENTUMOK
 • Az ETT és az OGYÉI állásfoglalása a homeopátiás szerek alkalmazásának és forgalmazásának szabályozásáról Az Országos Gyógyszerészeti és Élelmezés-egészségügyi Intézet közleménye
 • Az MTA Orvosi Tudományok Osztályának megnyilatkozása a homeopátiás termékekkel kapcsolatos új akadémiai állásfoglalás (ford.: Tringer László)
 • Az NHMRC állásfoglalása a homeopátiáról (ford.: Tringer László)
 • A Homeopátiás Kutató Intézet válasza az ausztrál NHMRC jelentésre (ford.: Melihercsik Szilvia)
 • A Magyar Katolikus Orvosok Szent Lukács Egyesületének álláspontja a homeopátia kérdésében
 • RECENZIÓ
 • Tringer László: Levy D, Gadd B, Kerridge I, Komesaroff P (2014): A Gentle Ethical Defence of Homeopathy (A homeopátia szelíd etikai védelme)
 • Záborszky Magda: Trevor Stammers: Agyhalál
 • HÍREK-ESEMÉNYEK
 • 2017/2
 • MEGEMLÉKEZÉS
 • Lipták József: In memoriam Dr. Jancsó Gábor (1937-2017)
 • Lábady Tamásné: Egy házasság az „élet evangéliuma” szolgálatában
 • Emlékezés Lábady Tamásra
 • TANULMÁNYOK
 • Birher Nándor: Az igazságosság a lélek egészsége, az igazságtalanság a betegsége
 • Ferencz Antal emlékére
 • Rojkovich Bernadette, Oberfrank Ferenc, Falus András: A géndiagnosztika és a génterápia bioetikai kérdései
 • FÓRUM
 • Blaskovich Erzsébet: Kalkuttai Szent Teréz anya nyomán örökbe fogadással az abortusz ellen
 • Gárdos Csaba: Etikai kérdések élődonoros veseátültetésem kapcsán
 • Kertész Gábor: Jogászként a GMO-ról
 • Rojkovich Bernadette: Ki dönthet Charlie Gardot életéről (vitaindító)
 • Makó János, Blaskovich Erzsébet: Az élet kultúrájáért
 • ELŐADÁSOK
 • Pruzsinszky József beszéde a Gaizler Gyula emlékérem átvételekor
 • Makó János beszéde a Gaizler Gyula emlékérem átvételekor
 • KÖNYVISMERTETÉS
 • Veress Gábor: Tudományos érvekkel az értékrombolás ellen Sáry Pál „A forradalmár Jézustól a terrorista Szent Cirillig” c. könyve
 • HÍREK, KÖZLEMÉNYEK
 • Rojkovich Bernadette: Tudósítás a Magyar Bioetikai Társaság 2017 évi konferenciájáról
 • 2017/3-4
 • Turgonyi Zoltán: Lectori salutem
 • TANULMÁNYOK
 • Hámori Antal: A „duplex effectus” elve és a „kisebbik rossz” elve az állapotos nő
 • életveszélye esetén
 • Kék Emerencia: Katolikus morálteológiai megfontolások az állapotos nő életveszélye esetén
 • Kertész Gábor: Jogászi gondolatok a „lombikbébi” programról
 • Jávor András: A Természet Könyve, a természeti törvény és a posztmodern etika
 • Rojkovich Bernadette: A kettős hatás elve és etikai kérdései az orvosi gyakorlatban
 • Turgonyi Zoltán: Eldönthetők-e tisztán természetjogi alapon az abortusszal kapcsolatos viták?
 • FÓRUM
 • Jobbágyi Gábor: A művi megtermékenyítés magyar szabályainak Alaptörvény-ellenessége
 • Fejérdy Gábor: A bizalom értéke az élet szolgálatában
 • Blaskovich Erzsébet: Az életképtelen magzat mint minősített kategória a művi abortusz
 • kérdéskör bioetikai vonatkozásaiban
 • Kertész Gábor: Egy másik kánonjogász gondolatai az „életképtelen magzat” és a duplex
 • effectus kérdésében
 • Kertész Gábor: Az élettársi kapcsolat védelmében
 • Záborszky Magda: Kettős portré Gaizler Gyuláról és Madarász Juditról
 • Záborszky Magda: Régi szép idők
 • HÍREK-ESEMÉNYEK
 • Zaymus Eszter: Alfie Evans, a gyermek, aki százezreket megtanított az élet értékére
 • Meghívó a Magyar Bioetikai Társaság 2018. évi (28.) konferenciájára
 • 2018. 1-2.
 • Turgonyi Zoltán: Lectori Salutem
 • TANULMÁNYOK
 • Rojkovich Bernadette: A fél évszázados humanae vitae enciklika ma is aktuális tanítása egy orvos számára.
 • Süttő Zoltán: Laikus gondolatok a humanae vitae védelmében
 • Szabó Ferenc:A humanae vitae a házasságon belüli születésszabályozásról
 • Turgonyi Zoltán:A nemiség túlszakralizálása. töprengések a humanae vitae kiadásának ötvenedik évfordulóján
 • FÓRUM
 • Bíró László: Sajtólevél
 • Vajna Rita – Koroknai András:Humanae vitae – gondolatok az élet szolgálatában
 • Turgonyi Zoltán: Válasz Kritikusainknak
 • HÍREK-ESEMÉNYEK
 • 2018. 3-4.
 • Turgonyi Zoltán: Lectori Salutem
 • TANULMÁNYOK
 • Sótonyi Péter: A bioetika szerepe az ETT-TUKEB munka folyamatában
 • Jobbágyi Gábor: Hol és miben élünk? A magzat jogi helyzete művi megtermékenyítés esetén
 • KONFERENCIA BESZÁMOLÓK
 • A magyar bioetikai társaság 2018. évi (28.) konferenciája
 • Dr. Batthyány László Orvoskör Közhasznú Egyesület konferenciája
 • KONFERENCIA ELŐADÁSOK
 • Frivaldszky Edit: Életvédő kezdeményezések Magyarországon és az Európai Unióban
 • Fejérdy Gábor: A leghatásosabb orvosság a szeretet
 • Faigl Ilona Mária: Zárszó a Dr. Batthyány László Orvoskör Közhasznú Egyesület konferenciáján
 • FÓRUM
 • MEGHÍVÓ
 • 2019.1-2.
 • Turgonyi Zoltán: Lectori salutem
 • TANULMÁNYOK
 • Frivaldszky János: Az ember lélekkel bíró személy fogantatásától kezdve: az ezzel ellentétes helytelen életpárti álláspontok cáfolata 3
 • Pigler Mónika Míra: Mesterséges intelligencia a keresztény filozófia tükrében
 • Kertész Gábor: Kitt – Etikai „érzékével” a Grál vagy az Apokalipszis lovagja lesz?
 • FÓRUM
 • Baritz Sarolta Laura – Tóth József: Tágabb értelem
 • Pódiumbeszélgetés-sorozat a KETEG rendezésében
 • Ferenc pápa a mesterséges intelligenciáról beszélt a Pápai Életvédő Akadémia tagjainak
 • Az OECD tagjai megállapodtak, milyen legyen a mesterséges intelligencia
 • HÍREK
 • 2019.3.
 • Rojkovich Bernadette: Megjelent a Bioetikai Kódex második kiadása
 • Bioetikai Kódex Az orvosbiológiai/klinikai kutatások elveiről és gyakorlatáról
 • Preambulum
 • 1. Az orvosbiológiai kutató magatartása
 • 2. A vizsgálati alanyok védelme
 • 3. A vizsgálat etikai megítélése
 • 4. A kutatásetikai bizottságok
 • 5. Speciális területek speciális etikai szempontjai
 • HÍREK, Események
 • 2019. 4.
 • Turgonyi Zoltán:Lectori salutem
 • Kuminetz Géza: Köszöntő beszéd a Magyar Bioetikai Társaság konferenciáján
 • TANULMÁNYOK
 • Széll Kálmán:Védelemre szorul az etika a harmadik évezredben
 • Kellermayer Miklós:„Ilyen az ember. Egyedüli példány.”
 • Dr. Müller Cecília:Életünk és túlélésünk
 • Szigetvári Zsuzsa: Keresztény Családi Centrum a felelős és természetes gyermekvállalásért
 • Rojkovich Bernadette:A Budai Irgalmasrendi Kórház Család Központja működésének erkölcsi alapjai. A Keresztény Családi Centrum bioetikai háttere
 • Papp Ágnes:„Köszönöm, jól vagyok!” Fogyatékosságaimmal együtt, vagy azok ellenére
 • Szaplonczay Márk:Az emberi jogokra és jogokért való nevelés módszerei az ifjúságpasztorációban
 • FÓRUM
 • A Magyar Bioetikai Társaság „Gaizler Gyula Emlékérem” alapító okirata
 • Jávor András:Széll Kálmán életrajza
 • Rojkovich Bernadette:Kellermayer Miklós életrajza
 • Faigl Ilona:Mindennek ellenére isten szeret minket
 • HÍREK- ESEMÉNYEK
 • 2020/1-2
 • Turgonyi Zoltán: Lectori salutem
 • Makó János: A Magyar Orvosi Kamara etikai kódexének előzményei
 • Blaskovich Erzsébet: A vezető haláloki kórképek újabb terápiás lehetőségei versus eutanázia
 • Hámori Antal: Az „eutanázia” aktuális kérdései (etikai, jogi, teológiai aspektusok)
 • Tringer László: Búcsú Dr. Pruzsinszky Józseftől
 • Rojkovich Bernadette: Elhunyt dr. Geleji Józsefné
 • Bemutatkozás a Semmelweis Egyetem Magatartástudományi Intézetében
 • Hit és hivatás
 • Csevegőrobotok az egészségügyben
 • Etikai keretrendszer a Covid-19-vakcinák globális szétosztásához
 • Németország: Kit oltsanak be először?
 • 2020/3-4
 • Turgonyi Zoltán: Lectori salutem
 • Hámori Antal: A születendő gyermek nemének megválasztására irányuló beavatkozás erkölcsi és jogi megítélése
 • Blaskovich Erzsébet: Az irgalom és az eutanázia kérdései a hazai geriátriában a Hittani
 • Kongregáció „Samaritanus Bonus”című dokumentuma tükrében
 • Süttő Zoltán: A Humanae vitae enciklika igazsága: nem lehetünk az élet forrásának korlátlan urai!
 • Rojkovich Bernadette: Hozzászólás a Humanae vitae enciklika kapcsán felmerülő kérdésekhez
 • Megújulás a szeretetben. A Magyar Katolikus Püspöki Konferencia körlevele
 • A katolikus orvostársaságok állásfoglalása az emberi embrionális sejtek felhasználásával készült védőoltásokról és az új koronavírus (Sars-Cov-2) elleni védőoltás fejlesztésének támogatásáról
 • Tudomány a Covid okozta társadalmi sokk kezelésének jelen fázisában
 • Az MTA Elnöki Bizottság az Egészségért állásfoglalása
 • Hámori Antal: Újabb könyv az orvos-beteg jogviszonyok köréből
 • Az intenzív ellátás területén tevékenykedő ápolók észrevételei a Covid-19 járvány idején
 • Miért nem eszünk soha egyedül? A mikrobák és a partnerek figyelmen kívül hagyott szerepe a bioetikai elhízási vitákban
 • Meghívó a Magyar Bioetikai Társaság 2020. évi konferenciájára
 • 2021/1-2
 • Turgonyi Zoltán: Lectori salutem
 • Kuminetz Géza: A Magyar Bioetikai Társaság konferenciája 2020. október 9.: A bioetika új kihívásai a Covid-19-pandémia során
 • Drenyovszky Irén: Hitetekhez ragasszatok tudományt!
 • Somosi György: Egészségügyi, társadalmi, bioetikai kérdések és feladatok a környezetvédelem területén
 • Mogyorósi Dorottya: Jogi kérdések járvány idején
 • Tringer László: A karantén pszichiátriai következményei és felkészülés a második hullámra
 • Kovács Gusztáv: Covid-19: a valóra vált gondolatkísérlet
 • Jávor András: A rendelkezésre álló szűk erőforrásokból eredő etikai kihívások (makro- és mikroszinten)
 • Barcsi Tamás: Az emberi méltóság tisztelete járvány idején
 • Kertész Gábor: L*.*
 • Turgonyi Zoltán: Még egyszer a fogamzásgátlásról
 • Domján Attila előadása
 • Janka Ferenc előadása
 • 2022/1
 • Turgonyi Zoltán: Lectori salutem
 • Kovács Gusztáv: Nézz fel! Teremtésvédelem a filmvásznon
 • FÓRUM
 • Széll Kálmán: Gondolatok az evolúcióról
 • Rojkovich Bernadette: Hozzászólás Prof. Dr. Széll Kálmán az evolúcióról szóló gondolataihoz
 • Kertész Gábor: Néhány gondolat. Gyors elemzés a Dobbs v. Jackson ítéletről
 • A Magyar Bioetikai Társaság Elnökségének állásfoglalása az Amerikai Legfelsőbb Bíróság életpárti döntéséről
 • HÍREK
 • Jávor András: Egy új jelentés összehasonlítja a világ abortusztörvényeit
 • Meghívó a Magyar Bioetikai Társaság konferenciájára
 • 2022/2-3
 • Kovács Gusztáv: Lectori salutem
 • Kovács Gusztáv: A magyar nyelvű katolikus bioetika kialakulása
 • Rojkovich Bernadette: A COVID-19 vakcinációhoz adott tájékoztatás és tájékozott beleegyezés kapcsán felmerülő kérdések
 • Kuti Veronika: Cselekvés az összeomlás árnyékában – 50 éves A növekedés határai
 • Tóth Lujza: A születésszabályozás ötven éve
 • Stefan M. Attard: The Dove Homing in the Owl’s Nest? The Role of Theology in the Academic World
 • 2023/1
 • Turgonyi Zoltán: Lectori salutem
 • Szilvay Gergely: A gender-elmélet kritikájának vázlata
 • Bánki M. Csaba: Gender-elmélet, gender-konstrukció, vagy gender-ideológia?