Magyar Bioetikai Szemle

A Magyar Bioetikai Társaság
negyedévente megjelenő tudományos folyóirata

A Szerkesztőbizottság tiszteletbeli elnöke:
Dr. Makó János

Főszerkesztő:
Dr. Turgonyi Zoltán

Szerkesztő:
Dr. Kertész Gábor

A Szerkesztőbizottság tagjai:
Prof. dr. Bándi Gyula,
Dr. Blaskovich Erzsébet,
Dr. Jávor András,
Prof. dr. Kuminetz Géza,
Dr. Lipták József,
Nyéky Kálmán,
Dr. Rojkovich Bernadette,
Dr. Tringer László,
Dr. Zlinszky János

Hungarian Review of Bioethics

Published quarterly
by the Hungarian Society of Bioethics

Honorary president of the Editorial Board:
Dr. János MAKÓ

General editor:
Dr. Zoltán TURGONYI

Editor:
Dr. Gábor KERTÉSZ

Members of the Editorial Board:
Prof. Dr. Gyula BÁNDI
Dr. Erzsébet BLASKOVICH
Dr. András JÁVOR
Prof. Dr. Géza KUMINETZ
Prof. Dr. József LIPTÁK
Theol. Kálmán NYÉKY
Dr. Bernadette ROJKOVICH
Prof. Dr. László TRINGER
Dr. János ZLINSZKY