Szerkesztő bizottság

Magyar Bioetikai Szemle

A Magyar Bioetikai Társaság
negyedévente megjelenő tudományos folyóirata

XXII. évf. 4. sz. 2016.

A Szerkesztőbizottság tiszteletbeli elnöke:
dr. med. Makó János CSc

Főszerkesztő:

dr. Turgonyi Zoltán PhD

A Szerkesztőbizottság tagjai:

Dr. Veress Gábor (szerkesztő),
Prof. Dr. Bandi Gyula,
dr. Blaskovich Erzsébet,
dr. Jávor András,
Dr. Kertész Gábor,
Prof. Dr. Kuminetz Géza,
Dr. Lipták József,
Nyéky Kálmán,
dr. Rojkovich Bernadette,
Dr. Tringer László,
Dr. Zlinszky János. 

***

A cikkeket a
bioetikai.tarsasag@gmail.com
e-mail címére kérjük megküldeni.

Kiadó: Magyar Bioetikai Társaság
1114 Budapest, Eszék u.18.
Képviselő: Dr. Rojkovich Bernadette

A folyóirat megrendelhető a kiadó címén.

Korábbi számok interneten is elérhetők.
A honlap címe: http://bioetikai-tarsasag.hu

Nyomdai munkák:
Bodnár Nyomda Bt.
1091 Budapest, Üllői út 185.

HU ISSN 1218-3911

A folyóirat tartalma legalább két lektor által
anonim módon lektorált.

Hungarian Review of Bioethics

Quarterly
Hungarian Society of Bioethics

Vol. 22. No. 4. 2016.

Honorary president of the Editorial Board:
Dr. János MAKÓ

General editor:

Dr. Zoltán TURGONYI

Members of the Editorial Board:

Prof. Dr. Gyula BÁNDI
dr. Erzsébet BLASKOVICH
dr. András JÁVOR
Dr. Gábor KERTÉSZ
Prof. Dr. Géza KUMINETZ
Prof. Dr. József LIPTÁK
lic. theol. Kálmán NYÉKY
dr. Bernadette ROJKOVICH
Prof. Dr. László TRINGER
Prof. Dr. Gábor VERESS
Dr. János ZLINSZKY

***

Magyar Bioetikai Társaság

Alapítva: 1993

Elnök:
Dr. Rojkovich Bernadette

Örökös elnök:
+ Prof. Dr. Gaizler GyulaÖrökös tiszteletbeli elnök:
+ Dr. Gyökössy Endre

Korábbi elnökök:
Prof. Dr. Bándi Gyula (2006–2013)
+ Prof. Dr. Ferencz Antal (1997–2005)
+ Prof. Dr. Gaizler Gyula (1993–1996)
alapító elnök