Küldetés

Társaságunk céljai és feladata a bioetika és határterületeinek tudományos igényű tanulmányozása, fejlesztése, különös tekintettel a tudományos technikai fejlődésnek az emberrel és környezetével kapcsolatos alapvető etikai kérdéseire. Különös figyelmet kívánunk szentelni az élet tiszteletére és védelmére, az emberi jogok megvalósításának elősegítésére, az orvosi etika gondjaira, a társadalom és a gazdaság etikai kérdéseire, az emberek kölcsönös megbecsülésének alapján, az emberi környezet és a természet megőrzésének és fejlesztésének feladataira, – a keresztény hagyomány szellemében, figyelemmel a más eszmei irányzatok szempontjaira.